10/12/2022 07:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng hoa (II)

Tác giả: Tế Hanh - Trần Tế Hanh

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 24/12/2021 15:36

 

Bó hoa ai tặng ở Hàng Châu,
Tiễn khách chiều hôm tình ấm tầu.
Dầu đến Quảng Châu hoa đã rụng,
Lòng ta hoa ấy có phai đâu.
1957

Nguồn: Tế Hanh, Gửi miền Bắc, NXB Văn học, 1962 (theo bản in lại trong Tác phẩm văn học được giải thưởng Hồ Chí Minh: Tế Hanh, Chính Hữu, NXB Văn học, 2006)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tế Hanh » Tặng hoa (II)