20/01/2022 22:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nửa còn nửa mất

Tác giả: Hồ Lệ Trạch

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/11/2014 16:34

 

Chẳng lẽ nào ta gởi lại nơi đây
Một nửa mất một nửa còn dang dở
Thôi thì cứ để cuộc đời đi qua hơi thở
Nhấp chén rượu rồi ai mà chưa từng nghiêng ngửa một lần say
Nguồn: Hồ Lệ Trạch, Qua cõi phù sinh, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Lệ Trạch » Nửa còn nửa mất