17/01/2021 04:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơn thượng
山上

Tác giả: Nguyễn Quang Bích - 阮光碧

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 09/11/2010 01:47

 

Nguyên tác

江勢沿峰漩,
苔痕帶雨鮮。
凝眸山上客,
疑在白雲邊。

Phiên âm

Giang thế duyên phong tuyền,
Đài ngân đới vũ tiên.
Ngưng mâu sơn thượng khách,
Nghi tại bạch vân biên.

Dịch nghĩa

Dòng sông chảy quanh theo ven núi
Ngấn rêu đượm nước mưa trông mơn mởn
Khách đứng trên núi để mắt nhìn ra
Ngỡ mình đang ở bên đám mây trắng

Bản dịch của Kiều Hữu Hỷ, Lã Xuân Mai

Sông vòng theo núi chảy
Rêu đượm nước mưa đầy
Đứng cao nhìn xa tít
Ngỡ mình ở trong mây
Nguồn: Thơ văn Nguyễn Quang Bích, NXB Văn học, 1987

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quang Bích » Sơn thượng