18/10/2021 23:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Đặng Tiên Khách mộ
題鄧仙客墓

Tác giả: Thiên Kiều du nhân - 天嶠遊人

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/06/2014 13:24

 

Nguyên tác

鶴老芝田雞在籠,
上清那與俗塵同。
既言白日升仙去,
何事人間有殯宮?

Phiên âm

Hạc lão chi điền kê tại lung,
Thượng thanh na dữ tục trần đồng.
Ký ngôn bạch nhật thăng tiên khứ,
Hà sự nhân gian hữu tấn cung?

Dịch nghĩa

Hạc già trên đồng cỏ linh chi nay như gà nhốt trong lồng,
Cảnh giới thanh tịnh của cõi trên như đồng hạng với bụi trần cõi tục.
Đã nói là sẽ bay lên cõi tiên giữa thanh thiên bạch nhật,
Mà sao giờ lại nằm trong cái nhà mồ ở cõi người này?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gà trong lồng đòi ngang hạc lão
Bụi cõi trần hứa hão cõi thanh
Nói rằng bay tới trời xanh
Mà sao mả đất lại đành chôn thây?
Đặng Tiên Khách người đời Tấn, tương truyền là tiên nhân đắc đạo, vua Tấn Diên Khang trọng đãi phong tước hiệu quốc sư, nhưng ông không cỡi hạc bay về cõi tiên được như đã nói, mà chết già như người phàm, xác chôn ở núi Ma Cô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thiên Kiều du nhân » Đề Đặng Tiên Khách mộ