04/03/2021 20:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phỏng Nguyễn Mậu huynh

Tác giả: TchyA - Đái Đức Tuấn

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 29/10/2018 17:37

 

Nguyên tác

今晤兄翁在省堂,
高權重祿噪榮昌。
宦船閑進無波浪,
蓬鬢沈思有雪霜。
達矣三尊君學聖,
具乎四美我歸王。
好兮天下當冥夜,
何日貫生見太陽。

Phiên âm

Kim ngộ huynh ông tại tỉnh đường,
Cao quyền trọng lộc táo vinh xương.
Hoạn thuyền nhàn tiến vô ba lãng,
Bồng mấn trầm tư hữu tuyết sương.
Đạt hĩ tam tôn quân học thánh,
Cụ hồ tứ mỹ ngã quy vương.
Hảo hề thiên hạ đương minh dạ,
Hà nhật quán sinh kiến thái dương.

Bản dịch của TchyA

Nay đến thăm anh tại sảnh đường
Cũng mừng sung túc cảnh giàu sang
Bể quan nhẹ nhõm thuyền không sóng
Rừng học âm thầm tóc nhuộm sương
Đạt đây có ba lời Khổng Thánh
Mỹ đây những bốn chữ Đằng Vương
Cười cho cuộc thế dầy u ám
Nhân loại bao giờ thấy thái dương
Bài thơ này được Nguyễn Quốc Bảo, cháu gọi TchyA bằng cậu, công bố trong một bài viết mang tên “Ông cậu Sịa”, với lời dẫn “Năm 1944, TchyA đến thăm thân phụ tôi và viết bài thơ Thăm cụ Nguyễn Mậu bằng hán tự, và diễn Nôm...” Theo suy diễn, Nguyễn Mậu là anh trai của TchyA, có thể do tôn trọng nên được Nguyễn Quốc Bảo gọi là “cụ”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » TchyA » Phỏng Nguyễn Mậu huynh