26/10/2021 01:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sa nhạn
沙雁

Tác giả: Dương Tái - 楊載

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/03/2021 08:37

 

Nguyên tác

漠漠寒煙樹影微,
一行沙雁背人飛。
江南江北秋將盡,
客子如今猶未歸。

Phiên âm

Mạc mạc hàn yên thụ ảnh vi,
Nhất hành sa nhạn bối nhân phi.
Giang Nam Giang Bắc thu tương tận,
Khách tử như kim do vị quy.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bóng cây mờ giăng giăng khói lạnh,
Nhạn một hàng hướng tránh người bay,
Thu sắp hết sông dài nam bắc,
Khách tha hương xa lắc chưa về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Tái » Sa nhạn