20/01/2022 17:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụ nữ Nga thân thương
Милые красавицы России

Tác giả: Yaroslav Smelyakov - Ярослав Смеляков

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 10/07/2008 20:29

 

Nguyên tác

В буре электрического света
умирает юная Джульетта.

Праздничные ярусы и ложи
голосок Офелии тревожит.

В золотых и темно-синих блестках
Золушка танцует на подмостках.

Наши сестры в полутемном зале,
мы о вас еще не написали.

В блиндажах подземных, а не в сказке
Наши жены примеряли каски.

Не в садах Перро, а на Урале
вы золою землю удобряли.

На носилках длинных под навесом
умирали русские принцессы.

Возле, в государственной печали,
тихо пулеметчики стояли.

Сняли вы бушлаты и шинели,
старенькие туфельки надели.

Мы еще оденем вас шелками,
плечи вам согреем соболями.

Мы построим вам дворцы большие,
милые красавицы России.

Мы о вас напишем сочиненья,
полные любви и удивленья.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Sân khấu, ánh đèn chiếu
Chị Juliet qua đời

Giọng ấm Orfeli
Rung cảm người xem hát

Mảnh vàng và hồng ngọc
Vũ khúc Xendrien

Trong hầm trú ẩn không tên
Các chị đội mũ sắt

Gio các chị rắc tung
Sẽ làm giàu cho đất

Đất cánh đồng Ural
Đâu phải vườn cụ Perol

Nên góc kho tàng, Công chúa Nga
Chết trong cáng tải thương

Bên các chị, trong đau khổ
Khẩu liên thanh nằm im

Áo khoác và ủng cất đi
Các chị mang giày cũ

Ta biếu các chị mảnh lụa
Trên vai quàng lông chồn

Cho phụ nữ Nga thân thương
Ta sẽ xây cung điện

Và trong truyện của ta
Các chị sẽ đầy tình yêu và lòng cảm phục
Nguồn: Đợi anh về (thơ dịch nhiều tác giả), NXB Văn học, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yaroslav Smelyakov » Phụ nữ Nga thân thương