30/01/2023 23:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Nước mắt con người, ôi nước mắt con người”
“Слезы людские, о слезы людские”

Tác giả: Fyodor Tyutchev - Фёдор Тютчев

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 10/02/2009 22:20

 

Nguyên tác

Слезы людские, о слезы людские,
Льетесь вы ранней и поздней порой...
Льетесь безвестные, льетесь незримые,
Неистощимые, неисчислимые,-
Льетесь, как льются струи дождевые
В осень глухую, порою ночной.

Bản dịch của Thuý Toàn

Nước mắt con người, ôi nước mắt con người,
Các ngươi chảy sớm mai và chiều tối...
Các ngươi chảy âm thầm, không ai thấy,
Chảy vô cùng, vô tận, chảy vô biên,-
Các ngươi chảy như những dòng nước mưa tuôn
Trong ngày thu âm thầm, trong đêm sâu khuya khoắt.
1949
Nguồn: Thơ Fedor Chiutchev, NXB Hội Nhà văn, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Fyodor Tyutchev » “Nước mắt con người, ôi nước mắt con người”