26/09/2022 03:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồng hoang

Tác giả: Tôn Thất Cẩn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 18/08/2019 19:23

 

Gió vẫn reo như nghìn thu ngóng vọng
Mưa vẫn tuôn như thuở lọt lòng
Trời xanh mãi hồng hoang muôn dặm cũ
Tình về đâu hỡi mây nước phiêu bồng
Nguồn: Phạm Áo Diễm, Tôn Thất Cẩn, Trong mờ & trong suốt (thơ), NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Thất Cẩn » Hồng hoang