05/12/2022 17:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bối Khê Phật Tổ chủng
貝溪佛祖種

Tác giả: Hoàng Nguyễn Thự - 黃阮曙

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 22/07/2012 22:33

 

Nguyên tác

仙峰歲月幾寒暄,
佛祖依然舊福根。
雲擁黑帷成淨土,
木標黃壤占沙門。
右彎無量長溪水,
後峙真如古宅村。
虎拜聖神知出祖,
亭臺河海此崑崙。

Phiên âm

Tiên phong tuế nguyệt kỷ hàn huyên,
Phật Tổ y nhiên cựu phúc căn.
Vân ủng hắc duy thành Tịnh độ[1],
Mộc tiêu hoàng nhưỡng chiếm Sa môn[2].
Hữu loan vô lượng trường khê thuỷ,
Hậu trĩ chân như cổ trạch thôn.
Hổ bái thánh thần tri xuất tổ,
Đình đài hà hải thử Côn Lôn.

Dịch nghĩa

Núi tiên đã trải bao năm tháng đổi thay
Mộ Phật Tổ vẫn giữ nền phúc ở đó
Mây phủ màn đen thành Tịnh độ
Gỗ cắm đất vàng riêng cõi Sa môn
Bên hữu uốn vòng vô số khe nước
Phía sau quả thực là thôn ấp cổ
Hổ bái lạy thánh thần biết là Phật Tổ xuất hiện
Đình đài sông biển, đây chính là núi Côn Lôn

Bản dịch của Tạ Ngọc Liễn, Nguyễn Tá Nhí

Núi tiên từng trải mấy vuông tròn
Phật Tổ nền xưa phúc vẫn còn
Mây phủ màn đen thành Tịnh độ
Cây trên đất tía chiếm Sa môn
Cong cong bên hữu đôi dòng nước
Uốn éo đằng sau một xóm thôn
Hổ lạy thánh thần hay Phật hiện
Đình đài hà hải ấy Côn Lôn
Nguyên chú: Ngôi mộ này ở cánh đồng xã Bối Khê, vốn là mộ của cha mẹ Tôn Thánh khi ngài còn sống. Huyệt nằm ở sao Mộc, các sao khác quây quần chầu về, khe nước uốn dòng bên phải, phía sau là khu vườn cau, xưa kia là nơi Thánh Tổ chọn đất dựng nhà. Tục truyền Thánh Tổ xuất gia từ Tiên Lữ, chống tích trượng đi về, đến ngôi mộ này, bỗng nhiên thấy mây đen vây kín thành màn, mù mịt khắp cả cánh đồng, nhân đó gọi là xứ Màn Đen. Nay ngôi mộ vẫn y nguyên cũ và ngôi Thánh điện lại thấy sừng sững mọc lên tại thôn ấp. Chợt ngắm địa hình, khảo xét sự tích, nhân đặt tên là mộ Phật Tổ Bối Khê, rồi làm bài thơ trên.

Nguồn: Tạ Ngọc Liễn, Nguyễn Tá Nhí, Hoàng Nguyễn Thự: Cuộc đời và thơ văn, NXB Văn học, 1997
[1] Đất Phật.
[2] Người tu hành đạo Phật.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Nguyễn Thự » Bối Khê Phật Tổ chủng