29/09/2022 06:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ mình

Tác giả: Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 27/06/2009 23:00

 

Qua đây ta lại nhớ mình
Gió trăng chẳng nói hết tình ta đau
Ngọn riêng gió thổi sầu lau
Mắt xa em có sáng màu nhớ nhung?
Thời gian chảy khuất bên lòng
Nhỏ to mạch gối đôi dòng xót thương
Bình Định, 2-6-1946

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn), NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chế Lan Viên » Nhớ mình