08/02/2023 00:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô vàn con mắt

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 14/08/2016 14:14

 

Em có vô vàn con mắt
Anh lau hoài không xong
Vờ vịt như bão biển
Anh sẽ tặng trăm nghìn chiếc khăn!
Cái Bè, TIền Giang, 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Vô vàn con mắt