18/06/2021 13:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trắng thu 1

Tác giả: Điền Ngọc Phách

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 15/03/2014 20:49

 

Thuyền ai rẽ trắng chiều thu lặng
Trắng rợn ghềnh xa nước biệt dòng
Phấn bay nhoà mãi bờ lau trắng
Sịch nửa bai chèo khoả trắng không
Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Điền Ngọc Phách » Trắng thu 1