27/10/2020 07:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài Tịnh Độ thi kỳ 2
懷凈土詩其二

Tác giả: Liên Ẩn - 莲隐

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 17/07/2017 10:00

 

Nguyên tác

一句彌陀火里蓮,
五宗諸教莫能詮。
聲聲不斷魔難近,
念念無差佛現前。
多劫沉迷根儘拔,
一生精進果堪圓。
含靈抱識皆同體,
但辦肯心誰不然。

Phiên âm

Nhất cú Di Đà hoả lý liên,
Ngũ tông chư giáo mạc năng thuyên.
Thanh thanh bất đoạn ma nan cận,
Niệm niệm vô si Phật hiện tiền.
Đa kiếp trầm mê căn tần bạt,
Nhất sinh tinh tiến quả kham viên.
Hàm linh bão thức giai đồng thể,
Đãn biện khẳng tâm thuỳ bất nhiên.

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Sen Phật hiện trong biển lửa hồng,
Bàn chi tám giáo với năm tông?
Mỗi câu hằng tịnh ma xa lánh,
Muôn niệm đều như Phật cảm thông.
Kiếp bụi mê căn lần sạch gốc,
Đời tu tinh tấn đến tròn công.
Chỉ ưng quyết chí toàn thành tựu,
Vì bởi hàm linh thể tính đồng.
Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liên Ẩn » Hoài Tịnh Độ thi kỳ 2