10/05/2021 16:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thánh đường

Tác giả: Nghiêm Huyền Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 02/10/2017 04:02

 

Thánh đường không thắp đèn
mỗi người đốt cây nến của mình
tự soi những ngày đã qua
những ngày sắp đến

Phía trên ngàn con mắt nến
chập choạng dơi bay
những lỗi lầm vừa sám hối

Tôi đến thánh đường cùng em
quỳ trước lương tâm - phần còn lại
em là cây nến của tôi
thánh đường của tôi
24-4-1989

Nguồn: Hà Nội của tôi (thơ), Nghiêm Huyền Vũ, NXB Văn học, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nghiêm Huyền Vũ » Thánh đường