27/09/2022 07:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại bô nhạc
大酺樂

Tác giả: Hàn Ốc - 韓偓

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2014 15:01

 

Nguyên tác

晚日吹弦管,
春風入綺羅。
杏花如有意,
偏落舞衫多。

Phiên âm

Vãn nhật xuy huyền quản,
Xuân phong nhập ỷ la.
Hạnh hoa như hữu ý,
Thiên lạc vũ sam đa.

Dịch nghĩa

Chiều tà đàn sáo nổi lên,
Gió xuân thổi vào áo lụa phấp phới.
Hoa hạnh dường như cố ý,
Phần đông rơi xéo vào xiêm áo các vũ công.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xế chiều nổi đàn sáo
Gió xuân quyện lụa là
Hoa hạnh có ý lạ
Rơi xiên vũ công áo
"Đại bô nhạc" là tên khúc hát Tần Thuỷ Hoàng cho làm để toàn dân ăn mừng ngày thống nhất. Tác giả mượn tựa đề này cho bài ông viết, chỉ để tả một tiệc rượu bình thường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Ốc » Đại bô nhạc