29/11/2021 10:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhạc Châu thành thượng
岳州城上

Tác giả: Diêu Nãi - 姚鼐

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/05/2019 14:49

 

Nguyên tác

高接雲霄下石磯,
城頭終日敞清暉。
孤笻落照同千里,
白水青天各四圍。
山自衡陽皆北向,
雁過江外更南飛。
人間好景湘波上,
卻照新生白髮歸。

Phiên âm

Cao tiếp vân tiêu há thạch ky[1],
Thành đầu chung nhật thưởng thanh huy.
Cô cùng[2] lạc chiếu đồng thiên lý,
Bạch thuỷ thanh thiên các tứ vi.
Sơn tự Hành Dương[3] giai bắc hướng,
Nhạn qua giang ngoại cánh nam phi.
Nhân gian hảo cảnh Tương ba[4] thượng,
Khước chiếu tân sinh bạch phát quy.

Dịch nghĩa

Cao nối với mây trời xuống đến thạch ky
Cả ngày đầu thành có ánh mặt trời
Bóng chiếc gậy trong tay trải ra nghìn dặm
Nước bạc trời xanh vây bốn mặt
Núi từ Hành Dương đều quay về bắc
Nhan qua sông Tương rồi bay về nam
Cảnh đẹp trần gian trên sóng Động Đình và sông Tương
Lại chiếu vào tóc bạc mới sinh lúc quay về

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Từ thạch ky lên nối với mây
Đầu thành sáng suốt cả ban ngày
Gậy còm bóng xế nghìn tầm ngả
Nước bạc trời xanh bốn mặt vây
Núi tự Hành Dương đầu bắc ngoảnh
Nhạn qua Tương thuỷ cánh nam bay
Sóng Tương cảnh đẹp trên đời lắm
Về tóc sinh thêm ánh bạc này
Nhạc Châu nay là thành phố Hồ Dương, kề với hồ Động Đình.

[1] Chỉ ghềnh Thành Lăng, cách 50 dặm về đông bắc thành Nhạc Châu, nơi cửa hồ Động Đình.
[2] Chỉ một người chống gậy đi.
[3] Hành Sơn ở bắc Hành Dương, có Hồi Nhạn phong trong 72 đỉnh, tương truyền nhạn bay đến đây thì dừng, xuân sang bay về bắc.
[4] Chỉ chung nước của hồ Động Đình và Trường Giang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Diêu Nãi » Nhạc Châu thành thượng