03/07/2022 15:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dạ độc toạ tức sự

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 08:30

 

Phiên âm

Minh nguyệt nhập tiền hiên,
Cô ả khuy thanh tôn.
U nhân ái dạ toạ,
Tương đối diệc vong ngôn,
Khởi lập miện không vũ,
Nhân chi thiệp nhàn viên.
Tức tức hậu trùng ngữ,
Thu thu giang điểu huyên.
Minh cư đạm độc thích,
U thưởng diệu tự luân.
Bạc chước sấn lương dạ,
Úy ngã cơ lưu hồn.

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Trăng sáng lọt hiên trước,
Bóng nghiên bầu rượu nhòm.
Người buồn thích đêm vắng,
Ngồi lặng đối trăng suông.
Đứng dậy nhìn trời đất,
Tiện bước dạo quanh vườn.
Trùng tới mùa, ran rỉ,
Chim bên sông véo von.
Riêng thích ở nơi vắng,
Tự vui trong cảnh buồn.
Nhân đêm thanh nhắp chén,
Yên ủi nỗi cô đơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Thu dạ độc toạ tức sự