07/10/2022 02:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Toán viên tự thuật
蒜園自述

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 18/12/2014 21:13

 

Nguyên tác

十載長安猶自夢
閑情獨與故山違
朝隨北闕鍾俱起
暮候西湖鳥共歸
鄉信每於燈下看
城雲多向檻前飛
柳橋為憶重遊處
應有苔花上釣磯

Phiên âm

Thiên tải Trường An do tự mộng
Nhàn tình độc dữ cố sơn vi
Tiêu tuỳ Bắc khuyết chung câu khởi
Mộ hậu Tây Hồ điểu cộng quy
Huơng tín mỗi ư đăng hạ khán
Thành vân đa hướng hạm tiền phi
Liễu kiều vị ức trùng du xứ
Ưng hữu đài hoa thượng điếu ky

Dịch nghĩa

Mười năm ở Trường An vẫn còn trong mộng mị ta
(Mong) cái nhàn tình, riêng trái với tình cố hương
Buổi sớm tới cửa vua là lúc tiếng chuông cùng đổ hồi
Buổi chiều đàn chim ở hồ Tây đợi cùng về
Mỗi bận xem thư nhà dưới ánh đèn
Là khi mây thành bay đầy phía trước lan can
Vì nhớ nơi cầu liễu rủ đã nhiều dịp dạo chơi
Bước lên tảng đá ngồi câu có cả rêu và hoa

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Ngàn thuở Trường An như giấc mộng
Tình đời núi cũ trái câu thề
Sáng theo cửa Bắc cùng chuông dậy
Tối đến Hồ Tây cánh vạc về
Thư xóm dưới đèn từng mở đọc
Mây thành trước gác sớm bay đi
Liễu cầu chưa nhớ nơi thăm lại
Câu cá bên hoa thú cực kỳ
Nguồn: Thăng Long thi văn tuyển, Bùi Hạnh Cẩn dịch, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Toán viên tự thuật