01/12/2022 07:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng máy

Tác giả: Bùi Minh Quốc

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/11/2020 10:25

 

Nhớ một sớm nao
Tôi vừa trở dậy,
Bõng nghe tiếng máy
Ngoài xa vọng vào.
Máy cày sình sịch
Đang đi về làng,
Chao ôi là thích!
Tiếng máy vang vang...
Máy tiến ra đồng,
Đường cày thẳng tắp
Đỏ dài luống đất
Vạch đến chân trời.
Bây giờ có ai
Hỏi: “Thích gì nhất?”
Tôi khắc trả lời:
- Thích lái “trâu sắt”!
Nguồn: SGK Tập đọc lớp 2, tập 2, NXB Giáo dục, 1976

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Minh Quốc » Tiếng máy