29/06/2022 16:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 30/01/2016 08:49

 

Nguyên tác

기원전 2500년 2750년 사이
옛 수메르人 카노슈 카드로가
처음으로 작품에
제 이름을 써넣은 이래
어떤 시도 시인으로부터 훨훨 날아가지 않았습니다
지국총 지국총

더러 작자 미상이 없었던 건 아니지만
어떤 시도 시인의 이름과 함께 살아왔습니다
지국총 지국총

얼마나 많은 시인들이 있어야 했던가
얼마나 많은 시들이
시의 역사를 쌓아올려
끝내 그 시들이 땅 속 화석이 되었던가

그런데도 아직 노래하지 않은 시가 있습니다
아 징그러운 무궁이여
이 병든 거리 어느 모퉁이에는
아직 어느 나라 말로도 씌어지지 않은 시가
오싹오싹 기다리고 있습니다
지국총 지국총 어사와

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Giữa những năm 2500 đến 2750 trước công nguyên
Canosiu Katro người Sumeria ngày xưa, là người đầu tiên
Đã viết tên mình vào tác phẩm
Từ đó, bất cứ bài thơ nào
Cũng bắt đầu bằng một nhà thơ, gắn chặt vào nhau không tách biệt
Ái chà chà, ái chà chà!

Tuy không phải là không có tác giả ẩn danh
Nhưng bất cứ bài thơ nào cũng cùng với tên nhà thơ sống mãi
Ái chà chà, ái chà chà!

Không biết phải có biết bao nhiêu nhà thơ
Và biết bao nhiêu bài thơ
Bồi đắp nên lịch sử thơ ca
Và rồi, cuối cùng những bài thơ ấy có hoá thạch hay không trong đất!

Tuy nhiên vẫn còn những bài thơ chưa cất lên tiếng hát
Ôi thật vô cùng hoang dã
Ở một góc đường đầy bệnh tật nào đó
Có những bài thơ chưa được viết
bằng tiếng của một đất nước nào đó
Đang đợi chờ trong lạnh nhạt
Ái chà chà, ái chà chà!
Nguồn: Bài hát ngày mai (thơ), Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Thơ