25/03/2023 11:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vớt trăng

Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn - Nguyễn Văn Tạo

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thanh Trắc Nguyễn Văn vào 28/10/2022 12:36

 

Người tìm bảo ngọc trân châu
Còn tôi tìm mảnh thu sầu bến sông
Vớt gương trên sóng bềnh bồng
Thấy em thả yếm cuối dòng ca dao.
Hội An 2010

Bài thơ viết tặng cho một hoạ sĩ ở phố cổ Hội An.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Trắc Nguyễn Văn » Vớt trăng