02/10/2023 19:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Theo những đường tơ

Tác giả: Bá Thanh

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/05/2019 19:46

 

Anh gặp em đâu phải bất ngờ
Nghìn năm đã dệt những đường tơ
Hai ta mải miết trên tơ ấy
Chạm đầu là lúc hoá ngẩn ngơ
Nguồn: Bá Thanh, Lá thơ, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bá Thanh » Theo những đường tơ