07/08/2020 11:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đục đến chạm, thì chạm đến khăng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/09/2015 01:07

 

Đục đến chạm, thì chạm đến khăng,
Đòn đánh lý trưởng thì văng cả làng.
Khảo dị:
Đục đến chạm, chạm đến săng,
Đòn đánh lý trưởng thì vang cả làng.
Dùi đánh đục thì dùi đánh săng,
Đánh đòn lý trưởng thì văng cả làng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đục đến chạm, thì chạm đến khăng