22/03/2023 19:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồn trì kỳ 4
盆池其四

Tác giả: Hàn Dũ - 韓愈

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 18/06/2021 15:40

 

Nguyên tác

泥盆淺小詎成池,
夜半青蛙聖得知。
一聽暗來將伴侶,
不煩鳴喚斗雄雌。

Phiên âm

Nê bồn thiển tiểu cự thành trì,
Dạ bán thanh oa thánh đắc tri.
Nhất thính ám lai tương bạn lữ,
Bất phiền minh hoán đấu hùng thư.

Bản dịch của Trần Đông Phong

Chậu bùn nông nhỏ ngỡ thành ao
Ếch cốm nửa đêm tài biết được
Lén đến kết bạn cùng hát nghe
Chẳng phiền kêu gọi đấu còn mất.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Dũ » Bồn trì kỳ 4