12/04/2021 14:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhớ cháu

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2016 19:38

 

Đỉnh cao mây nhàn trải
Rừng nhắn nhạn xa về
Tuổi già khó thăm cháu
Chuyện cổ tích ngồi ghi
Nguồn: Yến Lan, Tuyển tập thơ tứ tuyệt, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Nhớ cháu