28/10/2020 09:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Làng ghen

Tác giả: Nguyễn Anh Nông

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 06/01/2008 12:20

 

Chị Mây cất vó
Anh Gió đơm lờ
Ông Trời cười nhăn nhở
Bà Trăng nổi hờn ghen.

Bà Trăng cất vó
Anh Gió thổi kèn
Ông Trời cười tở mở
Chị Mây vác đòn ghen

Ghen chi ghen thế?
Cả làng xung thiên
Cún con hoảng sợ
Cuống cuồng chân lên.
12/5/2004

(Bài mới bổ sung vào tập thơ)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Anh Nông » Làng ghen