26/10/2021 21:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bên đền Trấn Quốc

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 22:19

 

Nhịp chầy Yên Thái xưa đâu nhỉ
Gà Thọ Xương đập cánh gọi chiều
Tôi đi trên ngả đường cổ tích
Lại lạc vào những nẻo đường yêu...
Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Bên đền Trấn Quốc