20/09/2020 15:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm năm canh giấc ngủ tư lường

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/04/2015 15:06

 

Đêm năm canh giấc ngủ tư lường[1],
Nghĩ đi nghĩ lại, năm canh trường khóc than.
Kể từ canh một kể qua,
Tay bưng chén cơm, nước mắt nhỏ sa ròng ròng.
Canh hai ăn uống bỉ bàng,
Em ngồi nhìn ngọn đèn tàn hiu hiu.
Canh ba ai nấy ngủ đều,
Tai nghe con dế nó kêu thảm sầu.
Canh tư trống để trên lầu,
Giật mình thức dậy, giục cơn sầu ra đi.
Đêm năm canh, em ngủ chẳng đặng chi,
Cũng vì nhớ bạn ra đi chừng này.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Đắn đo suy nghĩ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm năm canh giấc ngủ tư lường