20/08/2022 12:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng đáp Sầm Tham bổ khuyết kiến tặng
奉答岑參補闕見贈

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2015 18:23

 

Nguyên tác

窈窕清禁闥,
罷朝歸不同。
君隨丞相後,
我往日華東。
冉冉柳枝碧,
娟娟花蕊紅。
故人得佳句,
獨贈白頭翁。

Phiên âm

Yểu điệu thanh cấm thác,
Bãi triều quy bất đồng.
Quân tuỳ thừa tướng hậu,
Ngã vãng nhật hoa đông.
Nhiễm nhiễm liễu chi bích,
Quyên quyên hoa nhị hồng.
Cố nhân đắc giai cú,
Độc tặng bạch đầu ông.

Dịch nghĩa

Nghiêm trang thay cánh cửa cung điện vua,
Sau khi tan chầu không cùng lối đi về.
Ông thì theo sau quan thừa tướng,
Tôi đi về phía đông có ánh sáng mặt trời.
Cành liễu biếc ẻo lả,
Nhị hoa hồng tươi tắn.
Bạn cũ nhận được câu thơ hay,
Chỉ để tặng ông già đầu bạc!

Bản dịch của Phạm Doanh

Trang nghiêm thay cửa cung,
Tan triều chẳng về cùng.
Bác theo sau thừa tướng,
Tôi lối mặt trời đông.
Lả lướt cành liễu rủ,
Mơn man nhị hoa hồng.
Bạn cũ, câu ưng ý,
Đầu bạc, chỉ tặng ông!
(Năm 758)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phụng đáp Sầm Tham bổ khuyết kiến tặng