30/11/2020 00:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Quảng Trí thiền sư
贈廣智禪師

Tác giả: Đoàn Văn Khâm - 段文欽

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 02/09/2007 18:19

 

Nguyên tác

拄錫危峰擺六塵,
默居幻夢問浮雲。
殷勤無計參澄什,
索絆簪纓在鷺群。

Phiên âm

Trụ tích nguy phong bãi lục trần[1],
Mặc cư huyễn mộng vấn phù vân.
Ân cần vô kế tham Trừng, Thập[2],
Sách bạn trâm anh tại lộ quần[3].

Dịch nghĩa

Chống gậy Thiền trên núi cao, rũ sạch bụi trần,
Lặng lẽ trong cảnh mộng ảo, chỉ hỏi áng mây nổi.
Rất thiết tha nhưng không cách nào theo học được Trừng, Thập,
Vì đã trót vướng trâm anh trong bầy cò.

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Gậy thiền ngài vượt sắc không,
Tôi nơi mộng ảo hỏi lòng phù vân.
Muốn theo Trừng, Thập bao lần,
Cân đai vướng chút nợ trần chưa xong.
Tiêu đề bài thơ do Lê Quý Đôn thêm.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977
[1] Danh từ nhà Phật, tức: sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Theo Pháp giới thứ đệ thì trần là dơ bẩn, có thể làm cho tâm linh người ta bị hoen ố, nên người tu hành cần phải bỏ hết lục trần.
[2] Trừng, Thập tức là Phật Ðổ Trừng và Cưu Ma La Thập, hai vị sư nổi tiếng người Thiên Trúc đến Trung Quốc vào đời Hậu Tấn, thường du hành thuyết pháp, trứ tác rất nhiều kinh Phật.
[3] Nghĩa đen là đàn cò. Giống cò này thường bay từng đàn, có hàng ngũ thứ tự, nên văn ngôn dùng danh từ này để tượng trưng triều thần sắp hàng ngũ đứng chầu vua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Văn Khâm » Tặng Quảng Trí thiền sư