30/09/2023 17:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây giang nguyệt - Thu thu khởi nghĩa
西江月—秋收起義

Tác giả: Mao Trạch Đông - 毛澤東

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Mặc Am vào 22/03/2019 12:59

 

Nguyên tác

軍叫工農革命,
旗號鐮刀斧頭。
匡廬一帶不停留,
要向瀟湘直進。

地主重重壓迫,
農民個個同仇。
秋收時節暮雲愁,
霹雳一聲暴動。

Phiên âm

Quân khiếu Công nông cách mạng[1],
Kỳ hiệu liêm đao phủ đầu.
Khuông Lư[2] nhất đới bất đình lưu,
Yếu hướng Tiêu Tương[3] trực tiến.

Địa chủ trùng trùng áp bách,
Nông dân cá cá đồng cừu.
Thu thu thời tiết mộ vân sầu,
Phích lịch nhất thanh bạo động.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Quân ấy, Công nông cách mạng
Giương cao cờ búa liềm này
Khuông Lư một dải chẳng ngừng tay
Mắt ngó Tiêu Tương thẳng tiến

Địa chủ bao tên áp bức
Nông dân chiến đấu hăng say
Chiều thu buồn bã áng mây bay
Sấm thét ầm ầm, chớp loé
[1] Đương thời, quân của Đảng Cộng sản Trung Quốc được gọi là Công nông cách mạng quân. Đến tháng 5 năm 1928 mới đổi tên thành Hồng quân.
[2] Tức Lư Sơn ở Giang Tây, Trung Quốc.
[3] Chỉ tỉnh Hồ Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mao Trạch Đông » Tây giang nguyệt - Thu thu khởi nghĩa