21/08/2022 03:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tháng ba

Tác giả: Giáng Vân - Nguyễn Thị Giáng Vân

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 11/08/2008 10:00

 

Tháng ba
Những nguồn suối bắt đầu đổ về sông
Những trận sấm rền vang
Hoa gạo bắt đầu rực đỏ

Tháng ba
Tần ngần
Tôi như người dở
Vừa muốn mở lòng mình
Vừa muốn quay về ngõ cũ
Ngõ cũ bây giờ trăng sáng buồn suông

Tháng ba
Tình giăng mắc như sương
Đi không vấp
Vương nỗi gì trong mắt
Vương nỗi gì như thể trong tim

Muốn bỏ đi
          Nửa muốn đi tìm...
Nguồn: Giáng Vân, Đường gió, NXB Hội Nhà văn, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giáng Vân » Tháng ba