02/07/2022 13:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều xuân

Tác giả: Trịnh Bửu Hoài

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 27/11/2009 02:22

 

Bóng chiều rơi, bóng chiều rơi
Vườn xuân chợt động cánh dơi ngậm ngùi
Em về mưa gió reo vui
Chỉ mình tôi tiếc một mùi hương xưa
Nguồn: Trịnh Bửu Hoài, Tứ tuyệt mùa xuân, NXB Mũi Cà Mau phối hợp với Hội Văn nghệ An Giang, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Bửu Hoài » Chiều xuân