02/07/2020 17:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đuổi con vào đám giỗ

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2015 11:35

 

Đuổi con vào đám giỗ
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đuổi con vào đám giỗ