16/08/2022 05:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoa đào

Tác giả: Đào Cảng - Đào Văn Cảng

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2015 19:33

 

Nụ đào hồng - đốm lửa
Nằm im trong lá cành
Một sáng nào xoè nở
Toả xuân vào xung quanh
Nguồn: Đào Cảng, Tuyển tập thơ, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đào Cảng » Hoa đào