24/03/2023 16:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề “Nột hàm”
題《吶喊》

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/06/2008 03:50

 

Nguyên tác

弄文罹文网,
抗世違世情。
積毀可銷骨,
空留紙上聲。

Phiên âm

Lộng văn ly văn võng,
Kháng thế vi thế tình.
Tích huỷ khả tiêu cốt,
Không lưu chỉ thượng thanh.

Bản dịch của Phan Văn Các

Làm văn chương, sa lưới văn chương
Chống thói đời, mắc thói đời thường
Lời gièm dồn lại, tiêu xương
Để trên trang giấy tiếng suông đó mà!
1933

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Đề “Nột hàm”