22/09/2020 09:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Có chồng thủ phận thủ duyên

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/03/2015 23:22

 

Có chồng thủ phận thủ duyên
Trăm con bướm đậu cửa quyền xin lui
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Có chồng thủ phận thủ duyên