19/09/2021 20:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhỡ nhàng

Tác giả: Nguyễn Bính - Nguyễn Trọng Bính

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2005 15:23

 

Công tôi xe chỉ vót nan,
Phất diều mướn gió nơi nàng thả chơi.
Nỡ nào tắt gió nàng ơi!
Cho diều tôi xuống, cho tôi nhỡ nhàng.
Nguồn:
1. Nguyễn Bính, Hương cố nhân, Á Châu ấn cục, 1941
2. Kiều Văn, Thi ca Việt Nam chọn lọc - Thơ tình Nguyễn Bính, NXB Đồng Nai, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bính » Nhỡ nhàng