04/02/2023 04:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi tìm lại chính mình

Tác giả: Huy Dung - Nguyễn Huy Dung

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 10/10/2011 01:28

 

Giữa bận rộn ngày thường
Chọn ngày lành, hành hương về Côn Đảo
Trong tính cách Việt Nam, có lòng hiếu thảo
Trong mỗi người dân Việt
Sừng sững một Côn Lôn

Đảo như thu nhỏ Tổ quốc giang sơn
Khúc ruột quặn đau nòi Lạc Hồng ta đó
Tích tụ khí thiêng bao người con ưu tú
Xưa bị giặc đày biệt xứ Côn Lôn

Ngọc vô giá, bao nhiêu mặt sáng
Hơn trăm năm bấy nhiêu gương cách mạng
Những nghĩa quân Cần Vương
Những Ngô Đức Kế
Nguyễn An Ninh, Lê Hồng Phong - lớp lớp đi đầu
Những Nguyễn Hy Cao, Ngô Gia Tự
chí vượt biển còn mãi mai sau

Võ Thị Sáu - kiên cường, nắng đẹp ban mai
Những Lưu Chí Hiếu - triệt để chống ly khai
thời chuồng cọp, hầm đá, còng chân rỉ máu...
Suốt thế kỷ ngục Côn Lôn lưu dấu

Kể sao xiết gương chiến đấu khuyết danh
Máu - mồ hôi - tột đỉnh nhục hình...
Hơn hai vạn đã hy sinh anh dũng
Hai chục vạn trải địa ngục trần gian

Hôm nay và mai sau, con cháu Việt mười phương
Ít nhất một lần hành hương nghĩa trang Hàng Dương
Khấn giữa nghi ngút khói hương
Phút trầm tư thành kính
Chợt tìm lại chính mình từ Côn Đảo can trường
Nguồn: Nửa gánh (thơ), Huy Dung, NXB Hội nhà văn, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Dung » Đi tìm lại chính mình