31/10/2020 20:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộ xuân bồi Lý thượng thư, Lý trung thừa quá Trịnh Giám hồ đình phiếm chu, đắc qua tự
暮春陪李尚書、李中丞過鄭監湖亭泛舟,得過字

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2015 17:52

 

Nguyên tác

海內文章伯,
湖邊意緒多。
玉尊移晚興,
桂楫帶酣歌。
春日繁魚鳥,
江天足芰荷。
鄭莊賓客地,
衰白遠來過。

Phiên âm

Hải nội văn chương bá,
Hồ biên ý tự đa.
Ngọc tôn di vãn hứng,
Quế tiếp đới hàm ca.
Xuân nhật phồn ngư điểu,
Giang thiên túc kỵ hà.
Trịnh trang tân khách địa,
Suy bạch viễn lai qua.

Dịch nghĩa

Là bậc thủ lãnh văn chương trong nước,
Ngay bên cạnh hồ ý thơ rất phong phú.
Hứng thú ban chiều dời đi khỏi chén ngọc,
Chèo quế mang theo nhịp ca say.
Ngày xuân chim cá rộn ràng,
Khoảng trên sông có đủ hoa sen hoa súng.
Nhà của ông họ Trịnh là chỗ ở mới của khách,
Dành cho kẻ suy yếu, tóc bạc từ xa ghé qua.

Bản dịch của Phạm Doanh

Trong đời bậc nhất văn chương,
Bên hồ hứng thú lại càng vươn cao.
Chén ngọc thường đọng hứng chiều,
Say ca cùng với nhịp chèo quế bơi.
Ngày xuân chim lượn cá bơi,
Bông sen, hoa súng vùng trời nước xa.
Đất Trịnh khách kể là nhà,
Từ xa già yếu ghé qua chung tình.
(Năm 768)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Mộ xuân bồi Lý thượng thư, Lý trung thừa quá Trịnh Giám hồ đình phiếm chu, đắc qua tự