03/10/2022 12:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường An tảo xuân hoài Giang Nam
長安早春懷江南

Tác giả: Hứa Hồn - 許渾

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/02/2014 18:49

 

Nguyên tác

雲月有歸處,
故山清洛南。
秦城一花發,
春夢遍江潭。

Phiên âm

Vân nguyệt hữu quy xứ,
Cố sơn thanh Lạc nam.
Tần thành nhất hoa phát,
Xuân mộng biến giang đàm.

Dịch nghĩa

Mây và trăng còn có nơi trở về,
Quê ta là miền sông nước ở phía nam Lạc Dương.
Mỗi khi thấy hoa nở ở thành phố đất Tần này,
Lại mộng thấy xuân đã về khắp sông đầm ở que.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mây và trăng còn nơi dừng bước
Nam Lạc Dương sông nước quê ta
Tần thành mỗi độ nở hoa
Mộng xuân lại thấy chan hoà đầm xưa
Tựa đề có bản chép không có hai chữ "Trường An".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hồn » Trường An tảo xuân hoài Giang Nam