04/12/2020 16:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch cúc
白菊

Tác giả: Hoàng Văn Hoè - 黃文槐

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/12/2008 01:33

 

Nguyên tác

秋霜為珮月為裳,
恰好居之白玉堂。
笑灑西施嬌冶絕,
神仙雅淡不紅妝。

Phiên âm

Thu sương vi bội nguyệt vi thường,
Kháp hảo cư chi bạch ngọc đường.
Tiếu sái Tây Thi kiều dã tuyệt,
Thần tiên nhã đạm bất hồng trang.

Dịch nghĩa

Sương thu làm ngọc bội trang sức, ánh trăng như áo xiêm mặc cho hoa
Đáng đặt trong nhà ngọc sang quý
Cúc nở giết chết sắc đẹp nàng Tây Thi, mềm mại dễ thương tuyệt diệu
Trông thần tiên, nền nã thanh đạm không cần có trang điểm

Bản dịch của Trương Việt

Sương thu dồi ngọc, áo trăng ngần
Thân xứng đặt nơi ở ngọc đường
Kiều diễm Tây Thi thua cúc nở
Điểm trang chẳng bận vẫn thần tiên
Nguồn: Thơ chữ Hán Hoàng Văn Hoè, Trung tâm Văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hoàng Văn Hoè » Bạch cúc