26/10/2021 23:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tâm vọng

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 22:24

 

Nhân Thế vốn giầu lòng bác ái
Thế gian thường "sắc sắc không không"
Xin ghi lại ít dòng tâm vọng
Dõi bóng đời qua cuộc tử sinh.
Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Tâm vọng