14/04/2024 11:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngu mỹ nhân thảo hành
虞美人草行

Tác giả: Nguỵ Ngoạn - 魏玩

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/07/2018 14:51

 

Nguyên tác

鴻門玉鬥紛如雪,
十萬降兵夜流血。
鹹陽宮殿三月紅,
霸業已隨煙燼滅。
剛強必死仁義王,
陰陵失道非天亡。
英雄本學萬人敵,
何用屑屑悲紅妝。
三軍敗盡旌旗倒,
玉帳佳人坐中老。
香魂夜逐劍光飛,
清血化為原上草。
芳心寂寞寄寒枝,
舊曲聞來似斂眉。
哀怨徘徊愁不語,
恰如初聽楚歌時。
滔滔逝水流今古,
楚漢興亡兩丘土。
當年遺事總成空,
慷慨尊前為誰舞。

Phiên âm

Hồng Môn ngọc đấu phân như tuyết,
Thập vạn hàng binh dạ lưu huyết.
Hàm Dương cung điện tam nguyệt hồng,
Bá nghiệp dĩ tuỳ yên tẫn diệt.
Cương cường tất tử nhân nghĩa vương,
Âm lăng thất đạo phi thiên vong.
Anh hùng bản học vạn nhân địch,
Hà dụng tiết tiết bi hồng trang.
Tam quân bại tận tinh kỳ đảo,
Ngọc trướng giai nhân toạ trung lão.
Hương hồn dạ trục kiếm quang phi,
Thanh huyết hoá vy nguyên thượng thảo.
Phương tâm tịch mịch ký hàn chi,
Cựu khúc văn lai tự liễm my.
Ai oán bồi hồi sầu bất ngữ,
Kháp như sơ thính Sở ca thì.
Thao thao thệ thuỷ lưu kim cổ,
Sở Hán hưng vong lưỡng khâu thổ.
Đương niên di sự tổng thành không,
Khảng khái tôn tiền vị thuỳ vũ.

Bản dịch của Thảo Thượng Phong

Chén ngọc cửa Hồng đập vỡ tan,
Mười vạn quân hàng máu chứa chan.
Cung điện Hàm Dương ba tháng đỏ,
Nghiệp bá đã theo gió khói tàu.
Cương cường tất chết, nhân nghĩa còn,
Âm lăng lỡ bước há trời chôn!
Anh hùng vốn học địch muôn kẻ,
Sá gì vơ vẩn thương phấn son.
Ba quân tản mát[1] cờ quạt đổ,
Người trong trướng ngọc đành ngồi bó.
Hồn thơm đêm vắng theo gươm bay,
Máu xanh hoá làm một vầng cỏ.
Mảnh lòng lạnh ngắt gửi cành cây,
Khúc cũ nghe ra trăm đắng cay.
Buồn bã dùng dằng khôn cất tiếng,
Như khi Sở hát quanh đâu đây.
Cổ kim một ngọn nước chảy xuôi,
Hán, Sở, được, thua: hai nấm vùi.
Truyện cũ lâu năm cũng thành hão,
Bây giờ khảng khái múa vì ai.
Hạng Vũ thất thế ở Ô giang, nàng Ngu Cơ tự vẫn, cỏ mọc trên mồ người sau gọi là Ngu mỹ nhân thảo.
Bản in trên Tuần báo Phong hoá ghi tác giả là Tăng Tử Cổ đời Tống, tuy nhiên theo các tài liệu Trung Quốc thì tác giả là Nguỵ phu nhân.

[1] Bản in là “tản mác”, ở đây sửa lại cho đúng chính tả.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguỵ Ngoạn » Ngu mỹ nhân thảo hành