21/10/2021 12:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc Lạc thị đình ký hoài Thôi Ung, Thôi Cổn
宿駱氏亭寄懷崔雍崔袞

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2007 13:19

 

Nguyên tác

竹塢無塵水檻清,
相思迢遞隔重城。
秋陰不散霜飛晚,
留得枯荷聽雨聲。

Phiên âm

Trúc ổ vô trần thuỷ hạm thanh,
Tương tư điều đệ cách trùng thành.
Thu âm bất tản sương phi vãn,
Lưu đắc khô hà thính vũ thanh.

Dịch nghĩa

Luỹ trúc không vương bụi, mái hiên xanh bên bờ nước,
Nhớ nhau ở chốn xa xôi cách trở thành trì.
Bóng thu râm mát không tan, sương bay hết,
Chỉ còn lại sen tàn khô nghe tiếng mưa.

Bản dịch của TiêuVăn @Mặc hương

Trúc xanh, hiên mái soi hồ,
Tương tư cách trở thành ô trùng trùng.
Bóng thu loang ánh sương rung,
Tàn sen nghe tiếng lạnh lùng mưa rơi.
Thôi Ung, Thôi Cổn là con của Thôi Nhung 崔戎, anh em họ của Lý Thương Ẩn. Lạc thị đình là ngôi nhà lớn có hoa viên của họ Lạc tại Trường An.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Túc Lạc thị đình ký hoài Thôi Ung, Thôi Cổn