24/09/2021 13:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bóng mây

Tác giả: Nguyễn Sĩ Đại

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/04/2020 14:38

 

Buổi ấy trăng rừng không đủ sáng
Nẻo đi khôn tỏ bóng hoa cài
Tương tư nghìn dặm về thôn vắng
Thôn vắng, hoa cài một bóng mây
1981

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sĩ Đại » Bóng mây