13/08/2022 04:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vách núi và tiếng ve
Thiền thanh

Tác giả: Matsuo Basho - 松尾笆焦

Nước: Nhật Bản
Đăng bởi Trần Đông Phong vào 12/08/2014 23:02

 

Nguyên tác

閑さや
岩にしみ入
蝉の声

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trời tĩnh lặng mênh mang
Vách đá, râm ran tràn không gian
Thấm sâu tiếng ve ngâm.
Nguồn: Dạ trung tản ngâm, NXB Văn hoá thông tin, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Matsuo Basho » Vách núi và tiếng ve