16/01/2021 08:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gặp bạn

Tác giả: Nguyễn Trung Thu

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/07/2014 15:16

 

Đôi bạn lâu ngày gặp lại nhau
Mày, tao... líu tíu chuyện xưa sau
Y như cái thuở còn trai trẻ
Quên khuấy rằng nay đã bạc đầu
Nguồn: Nguyễn Trung Thu, Em hoặc không ai cả (thơ), NXB Văn học, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Thu » Gặp bạn