03/10/2022 04:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khiên thường 2
褰裳 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 20:18

 

Nguyên tác

子惠思我,
褰裳涉洧。
子不我思,
豈無他士。
狂童之狂也且!

Phiên âm

Tử huệ tư ngã,
Khiên thường thiệp Vĩ.
Tử bất ngã tư,
Khỉ vô tha sĩ ?
Cuồng đồng chi cuồng dã thư.

Dịch nghĩa

Chàng mà thương yêu nghĩ nhớ đến em,
Thì em sẽ xăn quần lội qua sông Vĩ để theo chàng.
Chàng mà không nghĩ nhớ đến em,
Thì há lại chẳng có người khác (để em đi theo hay sao) ?
Chàng bé bỏng cuồng ngông này thật là điên khùng vậy.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chàng còn tưởng nhớ đến ta,
Sông Trăn quần vén lội ngay theo cùng.
Nếu chàng chẳng nhớ chẳng trông,
Ta theo kẻ khác, há không còn người ?
Chàng điên bé bỏng khùng ơi!
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

vĩ: cũng là tên một con sông ở nước Trịnh.
sĩ: tiếng gọi người con trai chưa có vợ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Khiên thường 2